درس ديناميك سيستمهاي قدرت به نمايش هنرمندانه اي از رفتار ديناميكي و پايداري سيستمهاي قدرت ميپردازد كه از پيچيده ترين سيستمهاي ديناميكي هستند. درك ديناميك سيستم قدرت بدون فهم فيزيكي و اصول اساسي آن آسان نيست. اين درس، قدم به قدم به آموزش رفتار ديناميكي و پايداري زاويه و ولتاژ در سيستمهاي قدرت براي دانشجويان و محققين جواني كه ميخواهند به صنعت برق وارد شوند، ميپردازد.

اين مجموعه حاصل زحمات دکتر سید محمد بطحایی استاد فرهیخته دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی بوده و  مطالب درس به سه دسته ي اصلي تقسيم شده است:
بخش اول، پيشنيازهاي لازم براي مطالعه ي ديناميك سيستم قدرت را مرور ميكند.
بخش دوم به توضيح پديده هاي اساسي ديناميك سيستم قدرت با استفاده از مدل كلاسيك سيستم تك ماشينه ي متصل به شين بينهايت پرداخته است.
بخش سوم، مطالب پيشرفته تر مربوط به مدلسازي و شبيه سازي ديناميكي سيستمهاي قدرت چندماشينه ي بزرگ را مورد مطالعه قرار داده است.

دانلود این جزوه

دیدگاه خود را بنویسید2 + یک =